The First Health Minister of Independent India was?

The First Health Minister of Independent India was?
(a) Maulana Abdul Kalam Azad
(b) Sardar Vallabhbhai Patel
(c) Vijayalakshmi Pandit
(d) Rajkumari Amrit Kaur

Answer – (d) Rajkumari Amrit Kaur

Maulana Abdul Kalam AzadEducation Minister
Sardar Vallabhbhai Patel       – Home, Information and Broadcasting : States